Tihendimaterjalid

Paroniit- Temasil, Temafast, Temaplus,
Donit Tesnit, küsi lisa
Paksused 0,5…5,0mm, lehe moot 1500x1500mm

Tehniline vilt paksusega 3; 5; 10; 15 ja 20mm,
rulli laius 1400mm